Hur kan vi optimera språkexponeringen?

Jag fortsätter idag min serie om hur vi kan använda kunskap om hur hjärnan kan lära sig implicit eller omedvetet för att göra så att vårt “prat” utvecklar språket bättre hos barn med och utan språkliga svårigheter. Idag bland annat om minnets roll, och hur mycket fel i exponeringen hjärnan “tål” innan inlärningen drabbas.

Print Friendly and PDF

Hjälp hjärnan på traven att lära sig språk!

Hur kan vi hjälpa hjärnan på traven att lära sig språk? Vad behöver vi tänka på för att barn med språkstörning ska kunna få ut så mycket som möjligt ur vår språkliga exponering? Första delen i en liten miniserie idag!

Print Friendly and PDF

Höstlov är läslov!

Vecka 44 är läslov och därför vill jag idag ge några lästips på böcker som jag har inspirerats av de senaste månaderna. Fokus är forskning kring läsinlärning och lässvårigheter, dynamisk bedömning av språk och flerspråkig utveckling och svårigheter.

Ha en fin vecka och allhelgonahelg!

Print Friendly and PDF

Kunskapen kring språkstörning måste öka: DLD-ABC!

Idag, 19 oktober, är det den internationella dagen för medvetandegörande kring språkstörning/DLD eller the International DLD Awareness Day! Temat är “ABC’s of DLD” och idag på språkforskningsbloggen finns ett eget språkstörnings-ABC att fundera kring!

Print Friendly and PDF

Screening av läsförmåga - en möjlighet till rätt insatser i rätt tid!

Idag fördjupar jag mig i vikten att ett screeningmaterial kan leda till rätt insatser i rätt tid, och jämför Nationellt Bedömningsstöd i Läs- och Skrivutveckling (Skolverket) samt screeningverktygen som har utvecklats av LegiLexi och Lexplore. En viktig fråga är: Ska vi verkligen hålla på och testa elever?

Print Friendly and PDF

Att upptäcka lässvårigheter innan lässtart

Vilka uppgifter har forskning visat är bra för att hitta barn som riskerar att utveckla senare läs- och skrivsvårigheter - innan lässtart? Och kan Skolverkets “Hitta språket” vara ett sådant material? Idag i forskningsbloggen!

Print Friendly and PDF

Hur hittar vi elever med lässvårigheter tidigt?

Hur hittar skolan elever med lässvårigheter tidigt? Varför ska man screena alla elever? Och vad skiljer några aktuella screeningmetoder åt? Idag får ni första inlägget i en serie om lässcreening och teorierna och evidensen bakom några utvalda material: Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass och lågstadiet, Legilexis och Bornholmsmodellens kartläggningsmaterial, och Lexplores ögonrörelsemätning.

Print Friendly and PDF

Berättande och identitetsskapande

Språk är identitetsskapande - inte bara genom på vilket sätt vi pratar och använder språket - utan också genom de berättelser vi delar om oss själva. Hur påverkas detta identitetsskapande av språkstörning, och hur kan vi stötta barn och elever med språkstörning i detta? Mer om detta i dagens forskningsblogg!

Print Friendly and PDF

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 3)

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 3)

Glad sommar önskar forskningsbloggen med den sista i serien om läsutveckling som handlar om läsförståelse - med fokus på klassrummet. Vi ses igen i augusti!

Print Friendly and PDF

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 2)

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 2)

Vi vet alla att det inte räcker att ljuda sig igenom en text för att bli en god läsare. Men hur utvecklas snabb ordigenkänning? Idag den andra delen i tre inlägg om läsutlärning, läsinlärning och läsförmåga baserad på Castles, Rastle och Nation (2018).

Print Friendly and PDF

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 1)

Slutet på läskrigen? Dessa forskare menar det! (del 1)

Få saker har debatterats och diskuterats så flitigt som hur tidig läsundervisning bör se ut - det som ibland kallas för “Reading Wars”. Forskarna Castles, Rastle och Nation (2018) hoppas att en gång för alla få slut på detta krig genom att sprida kunskap om både teori och evidens - och jag tänkte ta med er läsare på den resan också i en serie inlägg. Först ut: Att knäcka den alfabetiska koden!

Print Friendly and PDF

Hitta språkhindren i matematiken!

Elever som har språkliga utmaningar (t.ex. språkstörning eller svenska som andraspråk) riskerar att hamna i språklig sårbarhet i matematikämnet - hur kan vi hitta vad de språkliga hindren är, och vad kan vi göra åt det?

Print Friendly and PDF

Matematik - ett av skolans språktunga ämnen

Det finns flera anledningar till att matematik kan vara en särskild utmaning för elever i språklig sårbarhet vilket är viktigt att veta om vi ska kunna göra rätt anpassningar och insatser! Idag skriver jag om en spännande studie som jämför prestationer på olika matematiska uppgifter hos elever med språkstörning, flerspråkiga elever (som ej ännu lärt sig engelska) och enspråkiga elever, och diskuterar relationen mellan matematik och språk.

Print Friendly and PDF

Lärare, logopeder och Bornholm

Idag vill jag dela med mig av en glädjande boknyhet (som jag fått äran att bidra till) och lyfta möjliga samarbeten mellan pedagoger och logopeder i tidig läs- och skrivutveckling!

Print Friendly and PDF

Hur mäter vi bäst språkliga framsteg hos elever med språkstörning?

Hur vet vi att våra insatser för barn och ungdomar med språkstörning hjälper? Hur mäter vi bäst språkliga framsteg? Aktuell forskning kring detta - idag i forskningsbloggen.

Print Friendly and PDF

Språkstörning, alkohol och kriminalitet - vad behöver vi göra?

Hur går det för barn med språkstörning när de är vuxna? Det finns mycket forskning som visar att en stor proportion unga personer i fängelse har oupptäckta språk- läs- och skrivsvårigheter - men betyder det att barn med identifierad språkstörning har större risk för kriminalitet?

Print Friendly and PDF

Betydelsen av positiva relationer mellan lärare och barn med språkstörning!

Hur kan positiva relationer med pedagoger göra skillnad för barn med språkstörning? Idag i forskningsbloggen.

Print Friendly and PDF

Hur mår elever med språkstörning? Riskfaktorer och skyddande strategier

Att ha en språkstörning påverkar många delar av det dagliga livet. Forskare har identifierat faktorer som riskerar att påverka mående negativt, och vilka positiva faktorer och strategier som kan verka skyddande och skapa motståndskraft hos skolbarn med språkstörning. Hur kan vi som möter elever med språkstörning kan använda oss av denna kunskap?

Print Friendly and PDF

Många flerspråkiga barn men få flerspråkiga logopeder - Vad gör vi då?

Att utreda flerspråkiga barn är en ständigt aktuell utmaning. När möjligheten att göra en utredning på ett barns samtliga språk inte finns eller är praktisk möjlig - vad kan vi göra då?

Print Friendly and PDF

Så kan vi göra ordinlärning vid språkstörning mer effektiv

Idag om en rykande färsk studie som visar hur man kan använda variation för att göra ordinlärning hos förskolebarn med språkstörning mer effektiv.

Print Friendly and PDF