berättande

Bok på gång och forskningspepp!

Idag om mitt favoritämne - kopplingen mellan teori och praktik - utifrån i min första bok som ges ut i höst och på en konferens i USA jag just kom hem från och vill rapportera från! Ni får också lite resultat från min egen forskningsstudie om förklarande hos barn med och utan språkstörning/DLD.

Berättande och identitetsskapande

Språk är identitetsskapande - inte bara genom på vilket sätt vi pratar och använder språket - utan också genom de berättelser vi delar om oss själva. Hur påverkas detta identitetsskapande av språkstörning, och hur kan vi stötta barn och elever med språkstörning i detta? Mer om detta i dagens forskningsblogg!

Berättande: möjligheter till bättre diagnostik med dynamisk bedömning

Det är lättare att säga att vi ska utreda mer dynamiskt än att göra det - därför vill jag ge lite konkreta exempel på dynamisk utredning av språklig förmåga. Idag ett exempel där lågstadielevers berättande har används, och där forskarna visade att en timmes behandling är väl investerad tid för att göra bättre bedömningar!

Vi analyserar elevers texter – men hur?

Idag vill jag kort sammanfatta en studie som tittar på skriftligt och muntligt berättande i två olika genrer hos elever med språkstörning (Scott och Windsor, 2000). Vi vet att vi ska titta på elevers textproduktion – men i vilka mått syns språkstörningen mest?

Berättande som behandling

Evidensbaserad språkbehandling för elever med språkstörning finns! Två av mina logopedfavoriter, Sandi och Ron Gillam har utvecklat och utvärderat ett berättandebehandlingsprogram som vägleder i strukturerat arbete med grammatik, ordförråd och berättelsegrammatik (story grammar) både individuellt, i liten grupp och i helklass. 

Hur barn från Iowa kan lära oss om ”vad som händer sen”

Idag skriver jag om en av de största studierna som har gjorts om språkstörning (the Iowa longitudinal study), och belysa förra veckans tema ”illusory recovery” med ett exempel. Jag vill också gärna fundera med er hur vi kan bli bättre på att följa upp elever som har haft språkstörningsdiagnos i förskoleåldern upp i skolåren.