Språkstörning som inte hörs - vanligare i skolan än man tror

Hej alla!

Det har hunnit bli vår sedan jag uppdaterade bloggen senast - hoppas ni alla njuter av den!

Idag blir det ett kort och lite annorlunda blogginlägg: jag vill dela med mig av en av mina föreläsningar som arrangerades av Enheten för Logopedi på Karolinska Institutet i anslutning till den Europeiska logopedidagen som firas den 6 mars varje år. Vi lär oss alla på olika sätt - här i bloggen fokuserar jag (mest) på att förmedla kunskap skriftligt - men ibland kan det vara skönt att bara lyssna också - så idag (eller när ni har tid :) har ni möjlighet att lyssna och se på mig istället!

webinar-3199164_1920.jpg

Jag valde att kalla föreläsningen “Språkstörning som inte hörs - vanligare i skolan än man tror” och den är en 45-minuters introduktion till språkstörning/DLD i skolåldern. Jag tar bland annat upp skillnaden mellan DLD, talstörningar och dyslexi, tecken på DLD i skolåldern, samförekomst, och exempel på olika typer av insatser. Handouten kan ni hitta på Enheten för logopedis hemsida - och där hittar ni också länk till inspelningen av min fantastiska kollega Sofia Strömbergssons föreläsning som handlar om tal- och språkstörningar i förskoleåldern: “Språkstörning hos barn i förskoleåldern – ’Det växer nog bort!”.

Öppen föreläsning, ABF-huset, Stockholm, 2019-03-09. Den tredje av tre föreläsningar under titeln "Tala, språka, skriva - inte alltid lekande lätt". Anna Eva Hallin, Postdoktor, och Fil. Dr., Enheten för logopedi, CLINTEC, KI.

Jag hoppas att ni kan ha nytta av denna föreläsning på något sätt - och dela gärna med er till någon som ni tror skulle vara intresserad av att lära sig mer om språkstörning/DLD i skolåldern! Jag bifogar hela referenslistan här nedanför (den är lång) - kanske ni kan hitta några nya favoriter där!

Vi ses igen i maj - ha en fin valborg!

/Anna Eva

Referenslista till föreläsningen

Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., & Greenhalgh, T. (2016). CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study. Identifying language impairments in children. PLoS One, 11(7), e0158753.

Bishop, D. V., Snowling, M. J., Thompson, P. A., & Greenhalgh, T. (2017). Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Catts, H. W., Adlof, S. M., Hogan, T. P., & Weismer, S. E. (2005). Are specific language impairment and dyslexia distinct disorders?. Journal of Speech, Language, and Hearing Research.

Conti-Ramsden, G., Durkin, K., & Walker, A. J. (2010). Computer anxiety: A comparison of adolescents with and without a history of specific language impairment (SLI). Computers & Education, 54(1), 136-145.

Conti‐Ramsden, G., Durkin, K., & Walker, A. J. (2012). The messages they send: e‐mail use by adolescents with and without a history of specific language impairment (SLI). International journal of language & communication disorders, 47(2), 217-228.

Durkin, K., Conti‐Ramsden, G., Walker, A., & Simkin, Z. (2009). Educational and interpersonal uses of home computers by adolescents with and without specific language impairment. British Journal of Developmental Psychology, 27(1), 197-217.

Ebbels, S. H., Nicoll, H., Clark, B., Eachus, B., Gallagher, A. L., Horniman, K., ... & Turner, G. (2012). Effectiveness of semantic therapy for word‐finding difficulties in pupils with persistent language impairments: a randomized control trial. International Journal of Language & Communication Disorders, 47(1), 35-51.

Ebbels, S. (2014). Effectiveness of intervention for grammar in school-aged children with primary language impairments: A review of the evidence. Child Language Teaching and Therapy, 30(1), 7-40.

Ebbels, S. H., McCartney, E., Slonims, V., Dockrell, J. E., & Norbury, C. F. (2019). Evidence‐based pathways to intervention for children with language disorders. International Journal of Janguage & Communication Disorders, 54(1), 3-19.

Englert, C. S., Mariage, T. V., Okolo, C. M., Shankland, R. K., Moxley, K. D., Courtad, C. A., ... & Chen, H. Y. (2009). The learning-to-learn strategies of adolescent students with disabilities: Highlighting, note taking, planning, and writing expository texts. Assessment for Effective Intervention, 34(3), 147-161.

Elliott, Julian G.; Grigorenko, Elena L. (2014). The Dyslexia Debate (Cambridge Studies in Cognitive and Perceptual Development). Cambridge University Press. Kindle Edition.

Faggella-Luby, M., Schumaker, J. S., & Deshler, D. D. (2007). Embedded learning strategy instruction: Story-structure pedagogy in heterogeneous secondary literature classes. Learning Disability Quarterly, 30(2), 131-147.

Ford-Connors, E., & Paratore, J. R. (2015). Vocabulary instruction in fifth grade and beyond: Sources of word learning and productive contexts for development. Review of Educational Research, 85(1), 50-91.

Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and special education, 7(1), 6-10.

Grunér, S., Östberg, P., & Hedenius, M. (2017). The compensatory effect of text-to-speech technology on reading comprehension and reading rate in Swedish schoolchildren with reading disability: The moderating effect of inattention and hyperactivity symptoms differs by grade groups. Journal of Special Education Technology, 0162643417742898.

Johnson, C. J., Beitchman, J. H., Young, A., Escobar, M., Atkinson, L., Wilson, B., ... & Wang, M. (1999). Fourteen-year follow-up of children with and without speech/language impairments: Speech/language stability and outcomes. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 42(3), 744-760.

Kamhi, A. G., & Catts, H. W. (2012). Language and reading disabilities (3rd ed.). Boston: Pearson.

Klingner, J. K., Vaughn, S., & Boardman, A. (2015). Teaching reading comprehension to students with learning difficulties (2 ed). Guilford Publications.

Limpo, T., & Alves, R. A. (2013). Modeling writing development: Contribution of transcription and self-regulation to Portuguese students' text generation quality. Journal of Educational Psychology, 105(2), 401.

Losinski, M., Cuenca-Carlino, Y., Zablocki, M., & Teagarden, J. (2014). Examining the efficacy of self-regulated strategy development for students with emotional or behavioral disorders: A meta-analysis. Behavioral Disorders, 40(1), 52-67.

Norbury, C. F., Gooch, D., Wray, C., Baird, G., Charman, T., Simonoff, E., . . . Pickles, A. (2016). The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: evidence from a population study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(11), 1247-1257.

Ramus, F., Marshall, C. R., Rosen, S., & van der Lely, H. K. (2013). Phonological deficits in specific language impairment and developmental dyslexia: towards a multidimensional model. Brain, 136(Pt 2), 630-645.

Redmond, S. M. (2016). Markers, Models, and Measurement Error: Exploring the Links Between Attention Deficits and Language Impairments. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 59(1), 62-71.

Scarborough, H. S. (2001). Connecting early language and literacy to later reading (dis)abilities: Evidence, theory, and practice. In S. Neuman & D. Dickinson (Eds.), Handbook for research in early literacy (pp. 97-110). New York: Guilford Press.

Spencer, S., Clegg, J., Lowe, H., & Stackhouse, J. (2017). Increasing adolescents' depth of understanding of cross-curriculum words: an intervention study. International Journal of Language and Communication Disorders.

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) (2018). ‘Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning” – en nationell kartläggning om skolors behov av stöd i arbetet med att möta elever med språkstörning’. Rapport: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stothard, S. E., Snowling, M. J., Bishop, D. V., Chipchase, B. B., & Kaplan, C. A. (1998). Language-impaired preschoolers: A follow-up into adolescence. Journal of Speech, Language, and Hearing Research41(2), 407-418.

Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E., & O'Brien, M. (1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40(6), 1245-1260. 

Watson, S. M., Gable, R. A., Gear, S. B., & Hughes, K. C. (2012). Evidence‐Based Strategies for Improving the Reading Comprehension of Secondary Students: Implications for Students with Learning Disabilities. Learning Disabilities Research & Practice27(2), 79-89.

Wiśniewska, B., Baranowska, W., & Wendorff, J. (2007). The assessment of comorbid disorders in ADHD children and adolescents. Advances in Medical Sciences (De Gruyter Open)52.