Anna Eva Hallin, PH.D., Postdoktor, leg. logoped
 

Jag är legitimerad logoped med en Ph.D. i logopedi från New York University, och postdoktorerar på Karolinska Institutet på enheten för logopedi. Min inriktning både i kliniskt arbete, undervisning och forskning är språkutveckling och språk- läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn. Jag ger utbildningar och föreläsningar om språkutveckling, språkbehandling och språkstörningar i både Sverige och USA. 

Jag är kursansvarig för kursen Tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern på logopedprogrammet vid Karolinska Institutet, och har varit kursansvarig och huvudföreläsare i kursen Språkutveckling och språkstörningar hos skolbarn på logopedprogrammet vid New York University. Jag har publicerat i Journal of Speech, Language and Hearing ResearchApplied Linguistics, Child Development Research, Applied Psycholinguistics och Logopedics Phoniatrics Vocology. Jag har också presenterat min forskning på många internationella konferenser. Min kliniska tjänst har jag på Röstkonsultens logopedmottagningar i Stockholm, där jag är anställd som logoped och som forsknings- och utbildningsansvarig.

Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin

Kontakt: annaeva.hallin [at] sprakforskning.se

För mer information och för att ladda ner mitt CV, klicka här.