Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin

OM

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped och forskar som postdoktor på Karolinska Institutet. Hon har doktorerat (Ph.D.) i ämnet Communicative Sciences and Disorders på New York University 2016, och har arbetat för att hjälpa barn och ungdomar med språk- läs- och skrivsvårigheter sedan 2007 då hon tog sin logopedexamen vid Karolinska Institutet.

Mer information om Anna Eva →

DELTA I SpråkFORSKNING

Nu är projektet 'Att förklara och berätta - elevers muntliga och skriftliga texter' igång! Vi söker elever i årskurs 4-9 som vill träffa en projektmedarbetare vid 1-2 korta tillfällen och delta i berättande- och förklarandeuppgifter.
Du kan hjälpa oss att får reda på mer hur elever i olika åldrar berättar och förklarar och bidra till viktig forskning!

Läs mer om projektet här →