logopedidoler

Höstlov är läslov!

Vecka 44 är läslov och därför vill jag idag ge några lästips på böcker som jag har inspirerats av de senaste månaderna. Fokus är forskning kring läsinlärning och lässvårigheter, dynamisk bedömning av språk och flerspråkig utveckling och svårigheter.

Ha en fin vecka och allhelgonahelg!

Berättande som behandling

Evidensbaserad språkbehandling för elever med språkstörning finns! Två av mina logopedfavoriter, Sandi och Ron Gillam har utvecklat och utvärderat ett berättandebehandlingsprogram som vägleder i strukturerat arbete med grammatik, ordförråd och berättelsegrammatik (story grammar) både individuellt, i liten grupp och i helklass.