rapporter & trendspaning

Höstlov är läslov!

Vecka 44 är läslov och därför vill jag idag ge några lästips på böcker som jag har inspirerats av de senaste månaderna. Fokus är forskning kring läsinlärning och lässvårigheter, dynamisk bedömning av språk och flerspråkig utveckling och svårigheter.

Ha en fin vecka och allhelgonahelg!

Kunskapen om språkstörning måste öka!

Språkstörning förekommer ofta tillsammans med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och är en vanligare funktionsnedsättning än t.ex. ADHD och autismspektrumstörning. Trots detta hamnar språkstörning ofta i skymundan jämfört med andra NPF. Läs mer i forskningsbloggen idag om hur vanligt språkstörning faktiskt är och varför denna kunskap är viktig!

DLD awareness day!

Glad Developmental Language Disorder Awareness Day! En dag för att uppmärksamma och öka kunskapen om språkstörning - det vill jag självklart fira på språkforskningsbloggen. Använd gärna denna dag till att sprida kunskap och diskutera i era nätverk - språkstörning finns hos 5-10% av befolkningen och är jämfört med andra funktionsnedsättningar ett okänt och särskilt hos äldre barn, ungdomar och vuxna ofta ett dolt funktionshinder. Kunskap är viktigt!

Vad behöver elever med (grav) språkstörning i skolan?

Utbildningsdepartmentets rapport "Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar"  ägnar ett helt kapitel åt vilka sorters stöd elever med grav språkstörning behöver för att klara skolan. Spännande läsning! Och vad är skillnaden mellan språkutvecklande undervisning och klassrumsbaserad språkbehandling? Läs mer i dagens forskningsblogg.

Rapport: Elever med grav språkstörning klarar ofta inte skolan

Hur definieras grav språkstörning? Och vilka anledningar finns det till att elever med grav språkstörning inte uppfyller målen i skolan? Detta är två frågor som Utbildningsdepartmentets rapport "Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar" tar upp, och som jag diskuterar idag.

Vi behöver mer kunskap om språkstörningar!

Välkomna till forskningsbloggen! Här kommer jag dela med mig av forskning om språkstörningar och kommunikationssvårigheter. Jag kommer också dela tankar från några av mina idoler inom språkforsknings- och logopedvärlden. Jag hoppas att både föräldrar, lärare och logopeder ska hitta något intressant här!