Vi behöver mer kunskap om språkstörningar!

Välkomna till forskningsbloggen! Här kommer jag dela med mig av forskning om språkstörningar och kommunikationssvårigheter. Jag kommer också dela tankar från några av mina idoler inom språkforsknings- och logopedvärlden. Jag hoppas att både föräldrar, lärare och logopeder ska hitta något intressant här!

Jag heter Anna Eva Hallin och är legitimerad logoped, och har arbetat med barn, ungdomar och vuxna med språk- läs- och skrivsvårigheter sedan 2007. Jag är också doktorand vid New York University med inriktning språkstörning hos skolbarn (vill ni veta mer om mig så klicka här).

Just nu (våren 2015) är jag i Stockholm för att samla in data till mitt avhandlingsprojekt som tittar på hur elever i årskurs 4 bearbetar och lär sig språk – både elever utan några svårigheter och elever med språk- läs- och skrivsvårigheter - jag söker fortfarande deltagare :)

Mitt mål med min forskning är att hjälpa personer med språkstörning och jag vill också öka kunskapen om vad språkstörning är.

Språkstörning är ett väldigt vanligt, men väldigt okänt funktionshinder. 

Riksförbundet Attention publicerade en enkätundersökning för en månad sen där nästan 600 personer (mest föräldrar) svarade på frågor om hur livssituationen för personer med språkstörning ser ut. En av de viktiga slutsatserna är att det behövs mer kunskap. En följd av bristande kunskap är brister i samhällets stöd till de som har språkstörning.

Trots att runt 7% av alla barn har språkstörning vet väldigt få vad det är. Eftersom vi använder vårt språk hela tiden så gör en språkstörning att man kan få det väldigt svårt i vardagen. Figuren nedan är från Attentions undersökning och visar några av de konsekvenser som språkstörning kan få i vardagen. För nära 7% av befolkningen! 

Svar på frågan: Vad får språkstörning för konsekvenser i vardagen? (från Riksförbundet Attentions rapport 2015-01-03 - http://attention-riks.se/2015/01/sprakstorning-en-okand-och-missforstadd-funktionsnedsattning/)

Svar på frågan: Vad får språkstörning för konsekvenser i vardagen? (från Riksförbundet Attentions rapport 2015-01-03 - http://attention-riks.se/2015/01/sprakstorning-en-okand-och-missforstadd-funktionsnedsattning/)

I den här bloggen kommer jag skriva om språkstörning från olika perspektiv med utgångspunkt i forskning. Jag vill göra den forskning om språkstörning som finns tillgänglig för fler, eftersom det mesta är skrivet på engelska.

Om ni har några önskemål om vad ni vill att jag ska ta upp i bloggen så får ni också gärna kontakta mig!

Hoppas att ni vill följa mig på det här äventyret!

/Anna Eva