skrivande

Fonologisk medvetenhet - vad, varför, när och hur?

Glad sommar från forskningsbloggen! Jag kommer ägna veckan åt att förbereda mig för all höstens undervisning och bjuder därför på lite fördjupning i området fonologisk medvetenhet idag. Även om ni känner er kompetenta på just detta så tror jag att ni kommer få några nya aha-upplevelser och uppslag till höstens arbete med era elever - både i förskoleklass och i grundskola.

Vi analyserar elevers texter – men hur?

Idag vill jag kort sammanfatta en studie som tittar på skriftligt och muntligt berättande i två olika genrer hos elever med språkstörning (Scott och Windsor, 2000). Vi vet att vi ska titta på elevers textproduktion – men i vilka mått syns språkstörningen mest?

Hur barn från Iowa kan lära oss om ”vad som händer sen”

Idag skriver jag om en av de största studierna som har gjorts om språkstörning (the Iowa longitudinal study), och belysa förra veckans tema ”illusory recovery” med ett exempel. Jag vill också gärna fundera med er hur vi kan bli bättre på att följa upp elever som har haft språkstörningsdiagnos i förskoleåldern upp i skolåren.