grammatik

Första resultaten: Viss grammatik och ovanliga ord utmanar

Jag är nyss hemkommen från en konferens om språkstörning och språkutveckling (SRCLD) där jag också presenterade de första resultaten från mitt avhandlingsprojekt. Idag ville jag dela med mig av detta projekt till er. Hör gärna av er om ni har frågor, funderingar eller feedback!

Om äldre skolbarn och grammatisk träning

Idag blir det mer behandling i forskningsbloggen, men på mikronivå istället för makronivå. Susan Ebbels har utvecklat och utvärderat metoden formkodning (Shape Coding) som används för grammatisk behandling för äldre elever med grav språkstörning, och den vill jag skriva om idag.