Jag söker fortfarande studiedeltagare!

Jag har nu varit i Stockholm i nästan 7 veckor för att träffa elever i årskurs 4 till mitt avhandlingsprojekt vid New York University där jag undersöker hur ordförråd och grammatisk bearbetning hänger ihop hos barn med och utan språkliga svårigheter.

Jag vill bidra till kunskapen om språkstörningar och språkliga svårigheter i skolåldern - men jag behöver er hjälp!

Idag träffade jag min tjugotredje deltagare, vilket är väldigt roligt! Det är dock bara en bit på vägen. Jag behöver träffa fler elever i årskurs 4 som har eller har haft språkliga svårigheter. Det kan vara elever som har eller har haft en språkstörningsdiagnos eller som har en läs- och skrivdiagnos (dyslexi) och svagt ordförråd. Läs mer om vad jag söker, och om projektet här!

Kontakta mig genom att maila eller ringa, eller fyll i kontaktformuläret för mer information! Jag har möjlighet att träffa elever på flera håll i Storstockholm och kan även resa i mälardalen om det behövs.

Hjälp till att öka vår kunskap om hur språkliga svårigheter i skolåldern kan se ut!

Tack!

Anna Eva

Min experimentdator och min knapp-box väntar på fler deltagare!

Min experimentdator och min knapp-box väntar på fler deltagare!