Föreläsningar & UTBILDNINGAR

Jag ger föreläsningar och utbildningar för logopeder, pedagoger, psykologer, föräldrar och andra intresserade. Jag handleder regelbundet pedagoger kring elever med språkstörning och dyslexi. Jag undervisar också på logopedprogrammet på Karolinska Institutet.

Är du intresserad av att anlita mig eller vill ha mer information kontakta gärna mig på annaeva.hallin [at] sprakforskning.se.

För ett urval av tidigare och kommande engagemang, se nedan!

 
Hallin föreläsning 2.jpg

Språkstörningar, skolspråk och språkliga möjligheter

Föreläsning för SPSM, 10 maj 2017, Örebro

December 2018 spelade jag in en kort film för utbildningsradions föräldrasatsning   www.ur.se/foraldrar   .   För att se filmen, klicka här!

December 2018 spelade jag in en kort film för utbildningsradions föräldrasatsning www.ur.se/foraldrar.
För att se filmen, klicka här!

Det är inte vanligt att forskare kan berätta på ett sådant sätt att alla verkligen förstår. Bra upplägg, konkret och verksamhetsnära med mycket värme och utstrålning!
— Återkoppling efter föreläsning för pedagoger och skolpersonal i Tierps kommun

Anna Eva Hallin: Grammatisk kunskap från ett dynamiskt perspektiv. Svenska logopedförbundets (SLOFs) 50-årsjubileum. 11 november, 2016. Stockholm. (Svenska Logopedförbundet / Vimeo)

Kommande föreläsningar (ett urval)

 • Uppdateras snart!

2018

 • Läsförmåga, språkförmåga och matematisk förmåga. SKED. Lund.

 • Faktorer som påverkar grammatisk förståelse. SITS kongress. Stockholm.

 • Berättandeförmåga – Evidensbaserade möjligheter i kliniken! Logopediskt forum. Lund.

 • Strategier för att främja språkinlärning hos förskolebarn med språkstörning. Specialpedagogik i förskolan (Skolporten), 3 oktober. Stockholm

 • Språkstörningar, skolspråk och språkliga möjligheter. SPSM Norra regionen: Luleå och Skellefteå.

 • Språkstörning hos äldre elever – upptäckt och insatser. Specialpedagogik för gymnasiet (Skolporten), Stockholm.

 • Delaktighet för elever med språkstörning. Tierps kommun, Rektorsområde 4. Tierp.

 • Vägen till fonemisk medvetenhet – hur och varför! Läskonferensen. Stockholm.

 • Delaktighet för elever med språkstörning - Forskning och praktiskt tillämpbar vetenskap för ett inkluderande och språkutvecklande arbetssätt. Språkstörning och språklig sårbarhet (Kompetento). Stockholm.

...med självklar auktoritet och enorma kunskaper, redovisade [Anna Eva] resultat, svarade på frågor och levererade på ett helt makalöst sätt. (...) Otroligt inspirerande föreläsare, som förefaller ha koll på det mesta inom sitt område.
— Återkoppling efter föreläsning under konferensen Språkstörning och språklig sårbarhet (Kompetento).


2017

 • Inlärningsteorier i språklig behandling av förskolebarn. Logopedmottagningen Västmanlands sjukhus, Västerås.

 • Språkstörningar, skolspråk och språkliga möjligheter. Tanneforsskolan/Kungsbergsskolan, Linköping.

 • Språkstöttande och språkutvecklande arbetssätt för barn med språkstörning: Hur kan vi tänka i vardagen? Språkförskolekonferensen. Visby.

 • Inklusion och delaktighet för elever med språkstörning. Sjömarkeskolan, Borås.

 • Språkstörningar, skolspråk och språkliga möjligheter. Heldagsföreläsning. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Örebro.

 • Dyslexi och fonologisk bearbetningsförmåga. Nationell nätverksträff för dyslexilogopeder. Malmö.

 • Inlärningsteorier i språklig behandling av förskolebarn. Logopedmottagningen Skånes Universitetssjukhus. Malmö.

 • Elever med språkstörning - Pedagoger och logopeder i samverkan. Vallens språkklasser. Vallentuna.

2016

 • Grammatisk kunskap från ett dynamiskt perspektiv. Svenska logopedförbundets (SLOFs) 50-årsjubileum. Stockholm (se Svenska Logopedförbundet / Vimeo ovan!).

 • Språkstörningar hos skolbarn: Aktuell forskning och evidens med fokus på klassrumsbaserad behandling och ordförråd. Uppsala Kommun. Uppsala.

 • Språkliga inlärningssvårigheter i skolåldern. Annual network conference for Swedish Schools in North America. SUF, the Swedish Educational Association. New Jersey City, NJ, USA.