INTRESsEANMÄLAN

Om du själv är intresserad av att delta i projektet Att förklara och berätta eller om du är förälder och vill anmäla ditt barn/din ungdom, fyll i detta formulär så kommer vi kontakta dig för att ge mer information och samtyckesformulär.

Observera att vi i detta stadie av projektet främst söker elever i Storstockholmsområdet.

Deltagande är alltid frivilligt. För att delta så måste alla vårdnadshavare skriva under ett informerat samtycke. Du som elev har alltid rätt att själv neka deltagande och vi kommer att fråga varje elev om de vill delta i studien vid det första testtillfället.

Om ni har frågor angående projektet eller deltagande går det också bra att e-posta annaeva.hallin@ki.se.