bidra till forskning genom att berätta och förklara!

Att kunna uttrycka sig med språk – till exempel att kunna berätta för en kompis om en rolig händelse, eller kunna förklara hur något fungerar – är viktigt både socialt och för att klara kunskapskraven i skolan. Men…det saknas kunskap om hur svenskspråkiga barn och ungdomar klarar olika berättande- och förklarandeuppgifter - därför startades forskningsprojektet Att förklara och berätta!

Målet med projektet är att ge bättre verktyg för undersökning av språklig förmåga till svenska logopeder som träffar barn och ungdomar med språk- läs- och skrivsvårigheter, och för att beskriva hur berättande och förklarandeförmåga utvecklas i mellan- och högstadiet. Detta kan du/ditt barn/din ungdom hjälpa till med!

Denna del av projektet Att förklara och berätta är ett samarbete mellan skollogopederna i Norrköping (LÄNK HÄR) och Anna Eva Hallin, ansvarig forskare vid Karolinska Institutet.

Vem kan vara med? Vad innebär deltagande? Hur lång tid tar det?

Elever i årskurs 4 till årskurs 8 i Sundsvalls kommun (STÄMMER DETTA?) som inte har några språk- läs- eller skrivsvårigheter inbjuds att delta i projektet under våren 2019. Vårdnadshavare får en inbjudan genom skolan, anmäler intresse (se formulär nedan), får möjlighet att ställa eventuella frågor om projektet, och kommer sedan få ett kort frågeformulär, ett samtyckesformulär samt ett frankerat svarskuvert skickat till sig.

De barn/ungdomar där skriftlig samtycke från samtliga vårdnadshavare skickats in kommer att få träffa en logoped under hösten 2019 vid ett tillfälle om 20-30 minuter under skoltid i samråd med lärare. Eleven får då återberätta en kort berättelse som han/hon hört, förklara sin favoritsport eller sitt favoritspel, och göra två korta minnesuppgifter (upprepa meningar och upprepa korta påhittade ord). Alla uppgifter spelas in och inspelningarna kommer att skickas till Karolinska Institutet för analys. All insamlad persondata behandlas enligt forskningsetiska regler samt dataskyddsförordningen GDPR.

Vill ni läsa den fullständiga informationen till vårdnadshavare och deltagande elever kan ni ladda ner den här (FUNGERAR EJ ÄN)!

Om ni har några frågor, kontakta ansvarig forskare Anna Eva Hallin på annaeva.hallin@ki.se. Mer information om Anna Eva kan du hitta på hennes presentationssida.


INTRESSEANMÄLAN (inte bindande) för deltagande i språkforskningsprojekt sundsvall hösten 2019

Kryssa för det som stämmer *
För att delta i sundsvallsprojektet behöver alla barn och ungdomar som deltar uppfylla följande tre kriterier: