Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin

New York University

New York University

OM

Anna Eva Hallin är legitimerad logoped, postdoktor och föreläsare med en Ph.D. i Communicative Sciences and Disorders från New York University. Hon har arbetat för att hjälpa barn och ungdomar med språk- läs- och skrivsvårigheter sedan 2007 då hon tog sin logopedexamen vid Karolinska Institutet.

Mer information om Anna Eva →

DELTA I FORSKNING

Datainsamlingsperioden är slut för denna gång och vi tackar alla elever och föräldrar som har deltagit! Elever som är är intresserade av att vara med i framtida projekt och har  en språkstörningsdiagnos, får gärna kontakta Anna Eva för
intresseanmälan!

Läs mer om aktuella projekt här