Förstå och arbeta med språkstörning
- en bok för alla vuxna som möter barn och ungdomar med språkstörning/DLD

bättre bild.png

Augusti 2019 - en bok om språkstörning och språklig tillgänglighet i skolan

Jag är väldigt stolt över att ha fått skriva en bok som jag önskar att alla pedagoger och andra vuxna som möter elever med språkstörning får ta del av.

I varje klass finns i genomsnitt två elever som har en språkstörning. Sådant som de flesta gör helt automatiskt kan ta stor kraft och energi från en person med språkstörning: att hitta orden, formulera en mening, att sätta ihop strömmen av ord till en helhet och att lyssna, läsa och förstå.

Boken “Förstå och arbeta med språkstörning” förklarar vad språkstörning är och hur språkstörning kan “se ut” i skolåldern. Jag beskriver vad en språkligt tillgänglig miljö är, ger många konkreta råd hur man kan skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer - och varför dessa råd hjälper!

Boken är skriven med tanke på den som vet väldigt lite om språkstörning, men min förhoppning är att även den som kan mycket ska få bekräftelse i sina tankar och sitt arbete, och även nya förklaringsmodeller och idéer till fortsatt arbete mot språklig tillgänglighet. Fokus är på exempel och insatser tänkta för F-klass till årskurs 6, men är användbar även för äldre åldrar - behovet av språkliga tillgängliga miljöer minskar inte bara för att man börjar högstadiet, eller gymnasiet.

Boken bygger på aktuell forskning och teorier samt praktisk erfarenhet.