Föreläsningar & UTBILDNINGAR

Jag ger föreläsningar och utbildningar för logopeder, pedagoger, psykologer, föräldrar och andra intresserade. Jag handleder regelbundet pedagoger kring elever med språkstörning och dyslexi. Jag undervisar också på logopedprogrammet på Karolinska Institutet.

Är du intresserad av att anlita mig eller vill ha mer information kontakta gärna mig på annaeva.hallin [at] sprakforskning.se.

För ett urval av tidigare och kommande engagemang, se nedan!

 
Hallin föreläsning 2.jpg

Språkstörningar, skolspråk och språkliga möjligheter

Föreläsning för SPSM, 10 maj 2017, Örebro

Anna Eva Hallin: Grammatisk kunskap från ett dynamiskt perspektiv. Svenska logopedförbundets (SLOFs) 50-årsjubileum. 11 november, 2016. Stockholm. (Svenska Logopedförbundet / Vimeo)

Kommande föreläsningar (ett urval)

2018


2017

 • Inlärningsteorier i språklig behandling av förskolebarn. Logopedmottagningen Västmanlands sjukhus, Västerås.
 • Språkstörningar, skolspråk och språkliga möjligheter. Tanneforsskolan/Kungsbergsskolan, Linköping.
 • Språkstöttande och språkutvecklande arbetssätt för barn med språkstörning: Hur kan vi tänka i vardagen? Språkförskolekonferensen. Visby.
 • Inklusion och delaktighet för elever med språkstörning. Sjömarkeskolan, Borås.
 • Språkstörningar, skolspråk och språkliga möjligheter. Heldagsföreläsning. Specialpedagogiska skolmyndigheten. Örebro.
 • Dyslexi och fonologisk bearbetningsförmåga. Nationell nätverksträff för dyslexilogopeder.  Malmö. 
 • Inlärningsteorier i språklig behandling av förskolebarn. Logopedmottagningen Skånes Universitetssjukhus. Malmö. 
 • Elever med språkstörning - Pedagoger och logopeder i samverkan. Vallens språkklasser. Vallentuna.

2016

 • Grammatisk kunskap från ett dynamiskt perspektiv. Svenska logopedförbundets (SLOFs) 50-årsjubileum. Stockholm (se Svenska Logopedförbundet / Vimeo ovan!).
 • Språkstörningar hos skolbarn: Aktuell forskning och evidens med fokus på klassrumsbaserad behandling och ordförråd. Uppsala Kommun. Uppsala.
 • Språkliga inlärningssvårigheter i skolåldern. Annual network conference for Swedish Schools in North America. SUF, the Swedish Educational Association. New Jersey City, NJ, USA.